No results.

Byrådsmøde d. 1 februar 2011

381 Godkendelse af dagsorden 00:00:19
383 Indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet vedrørende det 00:00:26
384 Anmodning om fritagelse som stedfortræder - indkaldelse af stedfortræder 00:00:52
385 Aflæggelse af anlægsregnskaber 00:01:45
386 Frikommuneforsøget, principiel stillingtagen til deltagelse 00:02:26
387 § 100 - kvalitetsstandard Handicapbetingede merudgifter 00:06:10
388 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 10.2 for feriebyen ved 00:07:46
389 Prioritering af lokalplaner 00:09:12
390 Ansøgning om pakhuse til bulkgods i Hundested Havn 00:11:03