No results.

Byrådsmøde d. 11 januar 2011

358 Godkendelse af dagsorden 00:00:01
360 Statsforvaltningens udpegning af pædagoisk sagkyndig til Børn- og ungeudvalg 00:00:28
361 Ansøgning om pakhuse til bulkgods i Hundested Havn 00:00:54
362 Valg af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde for resten af byrådsperioden 00:07:03
363 Økonomisk beredskab 2011 00:08:29
364 Tillægsaftale til Budget 2011-14 00:32:14
365 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt 2009 - Boligselskabet Nordsjælland 00:32:56
366 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt 2009 - Boligselskabet af 1940, Den selvejende institution Ældreboliger i Melby, Ølsted Andelsboligforening og Halsnæs Boligselskab 00:35:33
367 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt 2009 - Hundested Almennyttige Boligselskab 00:37:35
368 Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011- ekstra indsats for langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed 00:39:06
369 Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune - revideret vedtægt 00:40:59
370 Kultur- og fritidspolitik - udkast i høring 00:41:15
371 Planer for flytning af beboere og personale fra Plejecentret Halsnæs til Plejecentret Arresø-parken 00:49:04
372 Godkendelse af Sundhedsaftale II samt tillægsaftale fra 2011 - 2014 00:51:41
373 Udkast til kvalitetsstandarder for midlertidige og varige botilbud - servicelovens § § 107 og 108 00:56:39
374 Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan 08.3 for butik i Nørregade i Hundested 00:57:48
375 Ansøgning om opførelse af butik på Hundested Havn 01:10:37
376 Frigivelser af midler til inklusionsklasser i udskolingen på Magleblikskolen 01:17:16
377 Frigivelse af midler til ventilations- og varmeanlæg på Magleblikskolen 01:18:24
378 Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/2009 samt 2009 - Lejerbo 01:21:22