No results.

Byrådsmøde d. 22 november 2018

171. Godkendelse af dagsorden 00:00:15
172. Halsnæs Kommunes engagement med Danske Bank 00:00:24
173. I/S Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af låneramme for 2019 og 2020 på 353,0 mio. kr. 00:23:32
174. Stillingtagen til Ågrillens fremtid 00:24:26
175. Forslag til lokalplan for et boligområde ved Åsebro 00:30:39
176. Delegation Kystbeskyttelsesloven 00:39:31
177. Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende elevløft 00:49:10
178. Godkendelse af forsøg med faget teknologiforståelse på Hundested Skole 00:54:48
179. Scenarier for organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning 01:03:01
180. Retningslinjer for deltidspladser 01:08:25
181. Udsendelse af mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og SFO-klub i høring 01:10:10
182. Anlægsbevilling - Stålsat By - Overgang til krudtværksområdet 2018-2020 01:17:02
183. Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2018-2022 01:25:41
184. Anvendelse af værdighedsmidler 2019 - Endelig beslutning 01:28:00
185. Driftsbevilling - Orientering om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen – samarbejdsprojekt mellem Sundhedsafdelingen og Jobcenter 01:32:01
186. Ældrerådets årsberetning 2017 01:34:25