No results.

Byrådsmøde d. 19 december 2017

1032. Godkendelse af dagsorden 00:00:42
1033. Forventet regnskab pr. 31. oktober 2017 00:00:49
1034. Anlægsbevilling - Anskaffelse og indretning af parcelhuse til flygtninge 2017 00:01:25
1035. Godkendelse af årsregnskab 2016 for plejeboligerne på Hundested Plejecenter 00:02:38
1036. Godkendelse af årsregnskab 2016 for plejeboligerne på Plejecenter Humlehaven 00:05:12
1037. Godkendelse af beredskabsplan 00:10:19
1038. Halsnæs Ny Boligselskab - Foreløbig fysisk helhedsplan for afdeling Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej 00:11:01
1039. Anlægsbevilling - Stålsat By midler til grøn oprydning i Krudtværksområdet 00:13:44
1040. Anlægsbevilling - Kregme Syd 00:15:49
1041. Orientering om 2. frikommuneforsøgsansøgning og godkendelse af 3. forsøgsansøgning 00:18:34
1042. Endelig vedtagelse af Lokalplan 07.38 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand 00:26:44
1043. Forslag til lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested 00:27:49
1044. Driftsbevilling - Istandsættelse af private fællesveje 00:37:36
1045. Anlægsbevilling - Toiletter ved badestrande 00:39:02
1046. Anlægsbevilling - Kregmetunnel 00:40:50
1047. Anlægsbevilling - Udendørs anlæg Hundested Skole 00:43:00
1048. Anlægsbevilling - Tandklinik på Hundested Plejecenter 00:44:18
1049. Anlægsregnskab - Skoleplus projekt Arresø Skole, Magleblik 00:45:20
1050. Høringsudkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet 00:46:29
1051. Professionelle læringsfællesskaber 00:51:43
1052. Kvalitetsstandarder 2018 - Udvalget for Ældre og Handicappede 01:01:39
1053. Tilsagn om tilskud fra puljen "Social støtte i overgang til og fastholdelse i job" 01:05:51
1054. Høring af forslag til reviderede Natura2000-områder 01:13:12
1055. Orientering om tilsyn dagtilbud 2017 01:15:50
1056. Vigtige sikkerhedshændelser og status på informationssikkerhedsarbejdet 2017 01:25:36