No results.

Byrådsmøde d. 12 december 2017

1. Valg af borgmester 00:03:45
2. Godkendelse af dagsorden 00:08:18
3. Valg af viceborgmester og 2. viceborgmester 00:08:53
4. Økonomiudvalget 00:09:14
5. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 00:09:42
6. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 00:10:04
7. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 00:10:27
8. Udvalget for Miljø og Plan 00:10:52
9. Udvalget for Ældre og Handicappede 00:11:11
10. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 00:11:32
11. Børn- og Ungeudvalget 00:11:55
12. Arresødal Hospice 00:12:23
13. Bevillingsnævnet 00:12:36
14. Ekspropriations- og taksationskommissioner 00:12:59
15. Frederiksværk Gymnasium 00:13:25
16. Frederiksværk Havn 00:13:38
17. Frederiksværk Ridecenter A.m.b.a. 00:13:53
18. Fredningsnævnet 00:14:12
19. Fælleskommunalt Beboerklagenævn 00:14:27
20. Fælleskommunalt Huslejenævn 00:15:49
21. Grundlisteudvalget 00:16:26
22. Halsnæs Forsyning A/S 00:16:46
23. Halsnæs Forsyning A/S - Generalforsamlinger 00:17:14
24. Handicaprådet 00:17:29
25. Hegnsyn 00:18:17
26. Hjemmeværnets distriktsudvalg 00:18:50
27. HMN Naturgas I/S 00:19:02
28. Hundested Varmeværk 00:19:21
29. Industrimuseet Frederiks Værk 00:19:36
30. KL's delegeretmøde 00:19:51
31. KL's repræsentantskab 00:20:10
32. Kredsråd vedrørende politiets virksomhed 00:20:24
33. Kulturskolen i Halsnæs Kommune 00:20:40
34. LAG Halsnæs-Gribskov 00:21:03
35. Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S 00:21:19
36. Lynæs Havn A.m.b.a. 00:21:38
37. Mad til hver DAG I/S (§ 60-selskab for madproduktion) 00:21:55
38. Movias repræsentantskab 00:22:20
39. Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter 00:22:36
40. Skatteankenævn Frederikssund 00:22:54
41. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland - Styregruppe 00:23:12
42. Taksations- og overtaksationskommissioner 00:23:35
43. Underskrift, bemyndigelse til 00:24:06
44. Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune 00:24:39
45. Valgbestyrelse, Byrådsvalg 00:25:01
46. Valgbestyrelse, EU-valg 00:25:51
47. Valgbestyrelse, Folkeafstemning 00:26:22
48. Valgbestyrelse, Folketingsvalg 00:26:50
49. I/S Vestforbrænding - bestyrelse 00:27:17
50. I/S Vestforbrænding - delegerede til generalforsamling 00:27:34
51. Visit Nordsjælland - bestyrelse 00:27:54
52. Visit Nordsjælland - repræsentantskab 00:28:12
53. Aase Hansens Legat 00:28:32
54. Første ordinære møder i januar 2018 00:28:50