No results.

Byrådsmøde d. 30 januar 2018

3. Godkendelse af dagsorden 00:00:27
4. Forslag til Forretningsorden for Byrådet 00:00:39
5. Forslag til mødeplan 2018-2021 for Byrådet 00:01:09
6. Forslag til tidsplan og proces for budget 2019-2022 00:01:39
7. Anlægsbevilling - Forskønnelse af Nørregade i Hundested 2018 00:02:16
8. Anlægsbevilling - Lisevanggrøften (Tillægsbevilling) 00:06:24
9. Inddragelse/dialogmøder ift. strandbeskyttelseslinjen 00:07:08
10. Driftsbevilling - Projekt "Mit liv - min styring" 01:11:23
11. Anlægsregnskab - Pulje til bygningsrenovering 2015 01:16:22
12. Anlægsregnskab - Pulje til bygningsrenovering 2016 01:16:46
13. Anlægsregnskab - Pulje til ekstra bygningsrenovering 2016 01:17:05
14. Forslag til Lokalplan09.4 for tidligere børnehus på Vibehusvej 01:17:25
15. Ændring i gebyr for underretning om udlægsforretning 01:18:51
16. Flere anvendelsesmuligheder ved Møllekildegård 01:19:41
17. Forslag til lokalplan 06.32 for tæt-lav bebyggelse på Tårnvænget. 01:22:28
18. Godkendelse af takster for Halsnæs Forsyning 01:23:32
19. Beslutning om udvidelse af specialtilbud til elever med autismespektrumforstyrrelser 01:26:03
20. Beslutning om fremtidig organisering af musikskolen og Unge- og Kulturcentere t01:44:50
21. Høringsudkast til styrelsesvedtægt for skolevæsenet 01:51:05
22. Anlægsbevilling - Glarmesterhuset (Tillægsbevilling) 01:51:47
23. Sprogstimulering af tosprogede udenfor dagtilbud 01:52:28
24. Vederlagsregulativ 02:02:30
25. Den videre proces for kommuneplanen 02:05:17
26. Samarbejdsaftale med Frivilligcenter 02:08:38
27. Videre proces om skolebyggeri 02:11:42
28. Driftsbevilling - Tilskud fra satspulje til projekt om Tidlig indsats for sårbare familier 0-2 år 02:17:25
29. Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet 02:24:05
30. Aftale med VisitNordsjælland - i forlængelse af nedsættelse af udviklingsbidraget 02:26:15
31. Udbud af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 02:38:32
32. Nyt medlem af VisitNordsjællands repræsentantskab fra Halsnæs Kommune 02:39:04