No results.

Byrådsmøde d. 22 marts 2018

35. Godkendelse af dagsorden 00:00:09
36. Økonomiske udfordringer 00:00:54
37. Arresø Boligselskab - Ansøgning om kommunegaranti for et lån på 895.000 kr. til udskiftning af køkkener 00:45:53
38. Bemyndigelse i forbindelse med udfordringsretten 00:46:34
39. Orientering om svar på tredje frikommuneansøgning 00:47:33
40. Revisionens tiltrædelsesberetning 00:48:51
41. Delberetning vedrørende regnskabsåret 2017 00:49:28
42. Forretningsorden for Byrådet 00:50:02
43. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplan 08.14 for kontordomicil på Hundested Havn 00:50:26
44. Endelig vedtagelse af lokalplan 08.15 for Aldi i Hundested 00:54:40
45. Anlægs- og driftsbevilling til kapacitetsløsninger på dagtilbud 01:01:27
46. Anlægsbevilling - Energibesparende tiltag 01:04:23
47. Endelig behandling af Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2016/17 01:06:51
48. Kvalitetsstandarder for kørsel til specialtilbud på folkeskolerne i Halsnæs Kommune 01:11:54
49. Ophør af kommune- og lokalplanlægning for Liseleje Havn 01:15:28
50. Ophør af principper for skolernes bæredygtighed 01:21:28
51. Evaluering af borgerarrangement - forebyggende hjemmebesøg 01:24:17
52. Bestilling af buskørsel 2019 01:27:35
53. Ny skole valg af placering og tema 01:31:07
55. Årsberetning 2017 01:52:51
56. Indstilling af medlemmer til nyt Billedkunstråd 01:54:36