No results.

Byrådsmøde d. 21 juni 2018

100. Godkendelse af dagsorden 00:00:37
101. Anmodning om udtræden af Byrådet 00:02:51
102. Godkendelse af regnskabet for 2017 00:09:21
103. Forventet regnskab pr. 30. april 2018 00:12:33
104. Ny fortælling for Halsnæs Kommune 00:13:56
105. Udpegning af repræsentant til FGU institutionsbestyrelse 00:29:00
106. Udpegning til HF/VUC Nordsjælland og Erhvervsskolen Nordsjælland 00:29:49
107. Handleplan på Handicap og Voksenområdet, Social Service og Familier 00:31:27
108. Invitation til samarbejde med KL 00:36:18
109. Proces for gennemførelse af Nordkystens Fremtid - Kystbeskyttelsesprojekt 00:42:40
110. Vejbelysning i private boligselskaber 00:51:34
111. Tillægsanlægsbevilling - Kregmestien 00:56:19
112. Anlægsregnskab - Bygningsrenovering 2017 00:57:20
113. Anlægsbevilling - Vejprojekter 2018 - asfalt og vejbelysning 00:58:29
114. Anlægsbevilling - Ny skole i Frederiksværk - Midlertidig sanering af idrætshal 00:59:19
115. Gebyr for affaldshåndtering 2018 01:02:54
116. Arrenæsplan 2018 01:03:43
117. Udledningstilladelser for Melby Renseanlæg og Hundested pumpestation 01:14:49
118. Forslag til ændring i Vedtægt for Handicaprådet i Halsnæs Kommune 01:23:06
119. Nedlæggelse af Centerrådene på Plejecentrene 01:28:53