No results.

Byrådsmøde d. 13 september 2018

121. Godkendelse af dagsorden 00:00:16
122. Forventet regnskab pr. 31. juli 2018 00:00:53
123. Budget 2019-2022 - 1. behandling 00:04:46
124. Bortforpagtning af produktionskøkkener på skolerne 01:05:38
125. Halsnæs Forsyning - ansøgning om garanti for optagelse af lån til Halsnæs Affald A/S, Halsnæs Spildevand A/S, Halsnæs Vand A/S og Halsnæs Forsyning 01:13:25
126. Hundested Varmeværk A.m.b.a. - ansøgning om garanti for optagelse af lån til udskiftning af gaskedel mv. 01:16:01
127. Udligningssamarbejdet i Hovedstaden (under udarbejdelse) 01:16:25
128. Status på behersket ansættelsesstop 2018 01:22:19
129. Godkendelse af udviklingsbidrag til Region Hovedstaden 01:24:16
130. Godkendelse af suppleant til Handicaprådet 01:24:52
131. Forslag til Strategiplan 2018 01:25:52
132. Fremrykning af boligbyggemulighed på H. J. Henriksensvej i rækkefølgebestemmelserne 01:30:57
133. Kompensationsarealer for nyt byzoneudlæg Torup Syd 01:33:58
134. Endelig vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 06.26 i Kregme 01:35:08
135. Forslag til lokalplan for udbygning af Skolen ved Havet 01:41:50
136. Funkisvej. Istandsættelse af privat fællesvej 01:44:18
137. Anlægsbevilling - Anlægspulje Unge- og kulturcentret 01:46:10
138. Indtægts- og udgiftsbevilling fra pulje som en del af Dagtilbudsaftalen 01:49:14
139. Fastsættelse af serviceniveau i indsats for ordblinde elever 01:51:21
140. Tilsyn med kommunens rådighedsadministration 2. kvartal 2017 01:57:06
141. Tilsagn om tilskud fra puljen til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør 01:58:27
142. Ansøgning Ny Kulturpulje - Brdr. Classen til bords 01:59:53
143. Sundhedshus - udflytninger 02:08:05
144. Årsberetning 2017 Frivilligcenter Halsnæs 02:12:52