No results.

Byrådsmøde d. 11 oktober 2018

147. Godkendelse af dagsorden 00:00:25
148. Thue Lundgaard Curry (Ø) ønsker punkt om Halsnæs Kommunes engagement med Danske Bank på dagsordenen på næste Byrådsmøde 00:00:36
149. Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgettet 00:05:02
150. Forventet regnskab pr. 31. juli 2018 01:39:59
151. Bortforpagtning af produktionskøkkener på skolerne med resultat af høring 01:41:31
152. Anlægsbevilling - Stålsat By 2018 01:51:57
153. Kompensationsarealer for projektforslag ved Frederikssundsvej 15 01:59:19
154. Orientering om forslag til landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet 02:04:40
155. Tjalkavej. Istandsættelse af privat fællesvej 02:05:22
156. Udlodsvej. Istandsættelse af privat fællesvej 02:06:11
157. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 03.8 for beplantningsbælte 02:06:38
158. Forslag til lokalplan 05.14 for "skæve boliger" på Skovfogedlodden 02:08:38
159. Gydebakken. Arealerhvervelse i forbindelse med anlæg af ny sti 02:11:03
160. Reformen ”Bedre veje til Uddannelse og Job” 02:13:50
161. Forslag om deling af Arresø Skole 02:20:35
162. Udpegning af dommerkomite til valg af endelig projekt Frederiksværk Skole 02:24:58
163. Ny dagtilbudslov - kombinationstilbud 02:26:55
164. Ny dagtilbudslov - deltidspladser 02:30:11
165. KKR rammeaftale 2019-20 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet 02:31:29
166. Driftsbevilling - Tilskud fra Socialstyrelsen til en tidlig og helhedsorienteret indsats 02:34:03
167. Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2018 - Renovering af Mellemrummet0 2:36:19