No results.

Byrådsmøde d. 26 april 2018

59. Godkendelse af dagsorden 00:00:10
60. Årsregnskab 2017 - til oversendelse til revisionen 00:00:17
61. Overførsel af restbudgetter fra 2017 til 2018 00:00:54
62. Provenu fra salget af handelsselskabet under HMN Naturgas Holding A/S 00:02:21
63. Befolkningsprognose 2018 -2029 00:05:07
64. Delegationsplan 2018 for Halsnæs Kommune 00:05:54
65. Revideret samarbejdsaftale - Tandreguleringssamarbejde mellem Hillerød og Halsnæs Kommune 00:06:45
66. Omlægning af 2-lærertimer til 2-voksentimer i udskolingen 00:08:53
67. Endelig behandling af Styrelsesvedtægt for skolevæsenet 00:16:08
68. Analyse af selvstændiggørelse af Ølsted Skole 00:21:46
69. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 06.26 for Kregme Syd 00:39:27
70. Orientering om økonomi i natdrift på Lokalbanerne i Nordsjælland 00:40:56
71. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhed 2018 00:45:16
72. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhed Hundested Skole 00:47:56
73. Anlægsbevilling - Pæn Kommune 2018 00:49:11
74. Anlægsbevilling - Frigivelse af midler til MLI 00:52:28
75. Anlægsbevilling - Asfalt Slidlag 2018 01:00:33
76. Anlægsregnskab - Idrætspulje 2015 01:01:09
77. Anlægsregnskab - Vejbelysning 2017 01:01:39
78. Anlægsregnskab - Hundested Skole 01:02:04
79. Samarbejdsaftale mellem Halsnæs Kulturelt Samråd og Halsnæs Kommune 01:02:31
80. Tilkendegivelser på baggrund dialogmøder i Lynæs og Frederiksværk 01:08:39
81. Haldvejen. Vejtræer og hastighedsnedsættelse. 01:23:43
82. Orientering om reform af valgbarhedsområdet 01:25:06