Martin A. Hansen

Martin A. Hansens 110 års dag, Hans-Ole Hansen fortæller, 2019

20 min optagelse med Hans-Ole Hansen, der fortæller om Martin A. Hansens tid i Brønshøj.
Optaget den 20. august 2019 på Martin A. Hansens 110 års dag.