01 - Lichamelijk welbevinden en gezondheid

DementieEnDan: MBO-lesbrieven

Clip 9 - Zorgplan - 05"12

- Opname en intake zorginstelling
- Zorgleefplangesprek met arts ,familie en andere disciplines.
- Functie van benaderingsplan, zorgleefplan.
- Aanpassingen zorgleefplan
- Behoud zelfredzaamheid
- Opties bij slikproblemen