01 - Lichamelijk welbevinden en gezondheid

DementieEnDan: MBO-lesbrieven

Clip 6 - Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek - 09"36

- Onderzoek naar de ziekte van Alzheimer op jonge leeftijd
- Belang van meedoen aan wetenschappelijk onderzoek voor cliënt en andere
belanghebbenden
- Algemeen onderzoek bij ziekte van Alzheimer
- Anamnese
- MMSE
- Heteroanamnese
- Cognitieve achteruitgang bij de ziekte van Alzheimer
- Voorwaarde en effect van onderzoek bij de ziekte van Alzheimer
- Symptoombehandeling, ziekte behandeling bij de ziekte van Alzheimer