00 - Introductieclips

DementieEnDan: MBO-lesbrieven

Clip 4 - Kijken - 04"04

- Veranderingen in 'de blik' bij cliënt met beginnende Alzheimer
- Observeren van en communiceren met cliënt met beginnende Alzheimer
- Afasie
- Apraxie
- Cognitieve problemen
- Afhankelijkheid van partner