Provisio

Operationsplaneringsprogram där du även registrerar händelser under operation.
Fyra filmer som visar planering, tidsregistrering, hur du hittar information om patientens operation och väntelistan.