Picsara

Region Gävleborgs bildhanteringssystem, vad gäller alla bilder utom röntgenbilder.
10 filmer hjälper dig med olika funktioner i systemet.