Melior

Journalsystem som används inom öppen- och slutenvård för att dokumentera utförd
och planerad vård.
Förutom de tre filmer som visas nedanför kan du också se:
Grund cerner.guidecloud.se/559.guide
Läkemedel cerner.guidecloud.se/563.guide
Intygsmodulen cerner.guidecloud.se/293.guide