MedSpeech

Region Gävleborgs digitala dikteringssystem, kopplat till journal.
Det finns filmer för dig som dikterar, för dig som lyssnar samt för sekreterare.