No results.

Worksoft opplæring

Videoepisoder som gjennomgår grunnleggende funksjonalitet i Worksoft

VÆR KLAR OVER AT VIDEOENE I DENNE SAMLINGEN ER TILPASSET ET GJENNOMSNITT AV WORKSOFT-BRUKERNE. DET KAN DERFOR HENDE AT NOE AV DET SOM PRESENTERES IKKE PASSER AKKURAT DIN WORKSOFT-KONFIGURASJON

Worksoft på 12 minutter

Her gjennomgås hele arbeidsflyten i Worksoft fra registrering av nyansatt til attestering av periode for lønn

Powered by Vimeo Pro