No results.

Vetenskapsluncher

Alla vetenskapsluncher som gjorts av Inhousebyrån, Kommunikationsheten genom åren. Med start 2015.

Vetenskapslunch 27 februari 2021

Elin Stark, statsvetenskap/utbildningsvetenskap. Kris i skolan? Perspektiv från media och skolverksamma

Powered by Vimeo Pro