No results.

Vetenskapsluncher

Alla vetenskapsluncher som gjorts av Inhousebyrån, Kommunikationsheten genom åren. Med start 2015.

Språk i Europa – ett landskap i förändring. Kirk Sullivan, utbildningsvetenskap och språk. 14 feb 2019

Språk i Europa – ett landskap i förändring. Kirk Sullivan, utbildningsvetenskap och språk. Vetenskapslunch 14 feb 2019.

Powered by Vimeo Pro