วิดีโอตัวอย่างจาก thaiquants.com/tsdc ในการพัฒนาระบบเทรดที่เหมาะสม โดยเนื้อหาสามารถใช้กับ AmiBroker และ โปรแกรมอื่นๆได้ เพราะ เน้น Concepts และ Roadmap เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งหมด 9 บท
1. Method การสร้างกลยุทธ์ซื้อขาย
2. Market การวิเคราะห์สภาพตลาด
3. Money การบริหารหน้าตักและความเสี่ยง
4. Measure การทดสอบกลยุทธ์ก่อนนำไปเทรดจริง
5. Monitor การบริหารจัดการพอร์ต
6. Mindset การจัดการ Mindset ที่ถูกต้องสำหร้บ Quant
7. Machine การใช้เครื่องจักร ข้อมูล และอื่นๆ ในการพัฒนาระบบเทรด
8. Mistake การจำกัดและข้อผิดพลาดและข้อควรระวัง
9. Mastery การเรียนรู้ที่เหมาะสม สำหรับสาย Quant

No results.

Powered by Vimeo Pro