ส่วนหนึ่งจากวิดีโอทั้งหมด 47ชั่วโมง
ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ 3 ส่วน
1. Market Breadth Indicators
2. AmiBroker's Custom Backtester Interface
3. Advanced Risk & Money Analyses
จาก thaiquants.com/abxc

No results.

Powered by Vimeo Pro