No results.

Pośrednik Nieruchomości - droga do sukcesu

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami może przynosić zyski - pod warunkiem, że robisz to dobrze ;-)
Poznaj praktyczna stronę zawodu pośrednika nieruchomości

Jaka powinna być umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Kurs online o umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami znajdziesz tu: symen24.pl/kurs/dobre-umowy-o-posrednictwo-w-obrocie-nieruchomosciami2/

Jak zabezpieczyć w umowie słuszne interesy pośrednika:
Zabezpieczenie interesów agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Jak sprecyzować istotę ewentualnego sporu i załatwić sprawę bez potrzeby angażowania Sądu
Procedury pracy agencji pośrednictwa, które minimalizują ilość powstających sporów
Dla kogo ten kurs:
Jest to oparte na wieloletniej praktyce szkolenie dedykowane pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

Pośrednicy nieruchomości często przegrywają sprawy o wynagrodzenie z powodu prostych błędów, przy czym wcale nie zawsze chodzi tylko o samą treść umowy o pośrednictwo. Z tego szkolenia dowiesz się, od jakich procedur zależy pewność zarobku agencji pośrednictwa.

W kursie wyjaśniamy:
Jak zabezpieczyć interes Pośrednika w obrocie nieruchomościami i jednocześnie uniknąć zarzutu stosowania niedozwolonych postanowień umownych?
Jak spełnić wymogi ustawy o prawach konsumentów, nie ryzykując utraty należnego dochodu?
Jak "bezpiecznie" zawierać umowy poza lokalem agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami?
Jak "łagodzić" lub likwidować w zarodku narastające konflikty?
Koniecznie przystosuj swoją umowę i procedurę pracy z klientami, aby uniknąć przykrych i kosztownych konsekwencji (grzywna i/lub utrata prowizji).

W obiegu" funkcjonuje wiele wzorców umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Spora grupa Agencji posługuje się umowami wytworzonymi we własnym zakresie. Większość tych umów tworzyli prawnicy - niestety - w większości nieznający dogłębnie specyfiki zawodu Pośrednika. W ten sposób powstały: umowy zgodne z prawem, ale absolutnie niezgodne z rzeczywistością! Skorzystaj z tego kursu opartego na wieloletniej praktyce.

Podstawowe problemy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:
Rodzaje umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (na wyłączność / bez wyłączności / na czas określony / na czas nieokreślony)
Określenie stron umowy - przykłady prawidłowych komparycji, umowy z właścicielami, pełnomocnikami, prokurentami itp.
Inne warunki, jakie warto określić w umowie (czas obowiązywania umowy, terminy zapłaty, cena ofertowa a wynagrodzenie, ograniczenia w reklamie, zwroty kosztów itp.)
Umowy z wieloma współwłaścicielami i/lub pełnomocnikami - rodzaje i treść koniecznych pełnomocnictw
Jak określić wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami
Kary umowne - czy warto stosować, jak duże, od czego uzależnione itp.
O sensie wyłączności, czyli jak można, a jak warto zdefiniować wyłączność.
Jakich postanowień warto unikać w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
O klauzulach abuzywnych i prawach konsumenta:
Procedury, które należy zachować podczas zawierania umowy, aby nie narazić się na zarzut stosowania niedozwolonych postanowień umownych
Klauzule abuzywne – zalety i wady „systemu” ochrony konsumenta
Ustawa o prawach konsumentów – podstawowe definicje i jej zastosowanie do praktyki pracy agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Umowa o pośrednictwo zawarta w lokalu – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy, oraz
Umowa zawarta poza lokalem – prawa konsumenta, obowiązki przedsiębiorcy
Procedury chroniące interes przedsiębiorcy w stosunkach umownych z konsumentem.

×

Contact

Powered by Vimeo Pro