VPT-comunicatie-casus

Gespreksstof bedoeld voor trainingen. Gemaakt in opdracht van het Expertisecentrum Veilige Publieke taak.