SSB skole

Videoer fra SSB tilpasset skole
ssb.no/skole

Kvinnedagen 2020

Hvor likestilte er vi i Norge? SSB lager statistikk på likestilling. Ved hjelp av tolv indikatorer viser statistikken graden av likestilling mellom kvinner og menn på lokalt og nasjonalt nivå. Likestillingskoordinator i SSB, Karin Gram, forteller.