4e Nederlandse Triage Congres op 9 april 2015

Hieronder vindt u een impressie van het congres, alle powerpitches en de video "Triage is Topsport"
NIEUW: Promo Clip "NTS zorgt voor een betere samenleving"

(klik hierboven op het logo van De NTS om weer naar het overzicht van alle video's te gaan)

Marleen Teunis "Van Campen Consulting"

Onderzoeksresultaten eigenschappen triagist
Telefonische triage is een essentieel, maar kwetsbaar element in het hulpverleningsproces van de acute
zorg. Het is een vak dat specifieke scholing en deskundigheid vereist. Tot op heden was nog niet goed in
kaart gebracht over welke specifieke competenties triagisten moeten beschikken om hun werk goed te kunnen
doen. Daarom heeft Van Campen Consulting hier onderzoek naar laten doen. Marleen Teunis presenteert
u de belangrijkste resultaten.