4e Nederlandse Triage Congres op 9 april 2015

Hieronder vindt u een impressie van het congres, alle powerpitches en de video "Triage is Topsport"
NIEUW: Promo Clip "NTS zorgt voor een betere samenleving"

(klik hierboven op het logo van De NTS om weer naar het overzicht van alle video's te gaan)

Gert Koelewijn "Nictiz"

Richtlijn eSpoed
Het elektronisch uitwisselen van informatie kan bijdragen aan het redden van levens. Na een triage stuurt de
HAP-triagist de gegevens naar de spoedeisende hulp als de patiënt naar de SEH wordt verwezen. De richtlijn
eSpoed geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen de acute zorg
adequaat te ondersteunen. Gert Koelewijn vertelt hier meer over.