SELL

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet er en oppdrags-enhet som utvikler og leverer nettbaserte kurs og studier, samt medie- og videoproduksjoner. Oppdragsgiverne omfatter det offentlige, næringsliv og private aktører. Vi utvikler produksjoner fra A-Å, fra ide og manus til opptak, grafikk/animasjon, post-produksjon mv. på tvers av plattformer. Vi besitter kompetanse og teknisk utstyr for produksjoner av høy kvalitet. I 2018 flyttet SELL inn i nye lokaler med et nytt flerkamera TV/VR studio.

Tammams historie

Videoproduksjon på oppdrag fra Lillehammer Læringssenter. 5 flyktninger forteller sin historie om flukt, ankomsten i Norge og integrering gjennom utdanning og jobb. Oversatt og tekstet på 5 språk.

×

Contact