No results.

SELL

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet er en oppdrags-enhet som utvikler og leverer nettbaserte kurs og studier, samt medie- og videoproduksjoner. Oppdragsgiverne omfatter det offentlige, næringsliv og private aktører. Vi utvikler produksjoner fra A-Å, fra ide og manus til opptak, grafikk/animasjon, post-produksjon mv. på tvers av plattformer. Vi besitter kompetanse og teknisk utstyr for produksjoner av høy kvalitet. I 2018 flyttet SELL inn i nye lokaler med et nytt flerkamera TV/VR studio.

VIL - vurdering i lærebedrift: Kurs for instruktører og faglige ledere

Produksjon av to nettkurs på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, som en del av Yrkesfaglærerløftet.
Utdrag med Introduksjonsfilm.

Høgskolen i Innlandet
v/ Senter for livslang læring

Regi og prosjektledelse: Brit Svoen
Foto: Jan Olav Nordskog

For mer informasjon: inn.no/vil