SELL

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet er en oppdrags-enhet som utvikler og leverer nettbaserte kurs og studier, samt medie- og videoproduksjoner. Oppdragsgiverne omfatter det offentlige, næringsliv og private aktører. Vi utvikler produksjoner fra A-Å, fra ide og manus til opptak, grafikk/animasjon, post-produksjon mv. på tvers av plattformer. Vi besitter kompetanse og teknisk utstyr for produksjoner av høy kvalitet. I 2018 flyttet SELL inn i nye lokaler med et nytt flerkamera TV/VR studio.

Skateboard

Produksjon for rådgivningstjenesten i Buskerud
Målgruppe: Elever i ungdomsskolen

Høgskolen i Innlandet
v/ Senter for livslang læring

Regi og foto: John T. Aavik
Grafikk, animasjon og etterarbeid: Lars T. Johansen

Kontakt:
john.aavik@hil.no
mob: 901 56 689

×

Contact