No results.

Et utvalg produksjoner fra Senter for livslang læring.

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer er en oppdragsenhet som utvikler og leverer online kurs og studier som kan kombineres med jobb, og hvor det benyttes effektive læringsmetoder. SELL leverer også videoproduksjoner på oppdrag for næringslivet og private aktører. Herunder utvikling av hele produksjonslinjen fra ide og manus til opptak, grafikk, post-produksjon mv. frem til ferdig produkt. Vi besitter kompetanse og teknisk utstyr for produksjoner av høy kvalitet.

 1. NTG Lillehammer

 2. Storkjøkkensenteret

 3. Snowball 2017

 4. Vann - framtidens yrke

  Produksjon for Norsk Vann 2015.
  Rekruttering av unge mellom 16-20 år inn i vannbransjen.

  Høgskolen i Lillehammer
  v/ Senter for livslang læring

  Prosjektleder, regi: John T. Aavik
  Grafikk og etterarbeid: Lars T. Johansen
  Musikk: Dreamscores v/ Raymond Enoksen

  Kontakt:
  john.aavik@hil.no
  mob: 901 56 689

 5. Spor 2015.

  Teaser for Nasjonal konferanse om innovasjon i fleksibel utdanning.

  Høgskolen i Lillehammer
  v/ Senter for livslang læring

  Prosjektleder, regi: John T. Aavik
  Grafikk og etterarbeid: Lars T. Johansen

  Kontakt:
  john.aavik@hil.no
  mob: 901 56 689

 6. Hjem til 1900-tallet

  Presentasjon av "boligfeltet"
  Museumsfilm på oppdrag fra Lillehammer museum avd/ Maihaugen

  Høgskolen i Lillehammer
  v/ Senter for livslang læring

  Prosjektleder, regi: John T. Aavik
  Grafikk og etterarbeid: Lars T. Johansen

  Kontakt:
  john.aavik@hil.no
  mob: 901 56 689