No results.

SELL

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet er en oppdrags-enhet som utvikler og leverer nettbaserte kurs og studier, samt medie- og videoproduksjoner. Oppdragsgiverne omfatter det offentlige, næringsliv og private aktører. Vi utvikler produksjoner fra A-Å, fra ide og manus til opptak, grafikk/animasjon, post-produksjon mv. på tvers av plattformer. Vi besitter kompetanse og teknisk utstyr for produksjoner av høy kvalitet. I 2018 flyttet SELL inn i nye lokaler med et nytt flerkamera TV/VR studio.

Økologisk kornproduksjon

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Oppland
Mål: Øke andelen økologiske kornbønder til 15% innen 2020.

Høgskolen Innlandet
v/ Senter for livslang læring

Prosjektleder, regi: John T. Aavik
Foto: Jan Olav Nordskog
Programvert: Jon Schau
Grafikk og etterarbeid: Lars T. Johansen

Kontakt:
john.aavik@hil.no
mob: 901 56 689