Leren lesgeven in de grote stad

Goed lesgeven in een stad als Amsterdam vraagt veel van een leerkracht; je moet over verschillende competenties beschikken om iedere leerling te geven wat hij of zij nodig heeft. In korte, illustratieve films zie je hoe Manon (23) en Thessa (34) ieder op geheel eigen wijze invulling geven aan hun rol van leerkracht basisonderwijs.