No results.

Verksamhetsutveckling

Hur kan man använda ProjectCompanion för att stödja verksamhetsutveckling?

Samhällsbyggnad

Exempel på användning av ProjectCompanion i samhällsbyggnadsprocesser. Vi kopplar projekten i projektprogrammet till strategiska målområden, lägger upp planer för genomförande, rapporterar status, budgeterar och följer upp budget, utfall och prognos.