No results.

Utbildning - grunder

Använd headset och maximera bildstorleken för bästa kvalitet.

Introduktion för projektledare

Hur startar jag ett projekt, bjuder in deltagare, bokar resurser, fördelar arbete, delar dokument och rapporterar status i projektet?