No results.

Utbildning - grunder

Använd headset och maximera bildstorleken för bästa kvalitet.

Kanban för ärendehanteringen

Kort film som visar hur ärendetavlan används för att flytta ärenden framåt i processen och fördela ansvar.