No results.

Projektledningskurs

Hur man som projektledare kan använda ProjectCompanion.

Projekt och agilt

Presentation av traditionell projektplanering och agilt arbete i ProjectCompanion.