No results.

Kommunprojekt

ProjectCompanion - webbaserat verktyg för hantering av kommunens projekt.

Tidrapportering

Exempel på tidrapportering i strategiarbete, verksamhetsutveckling och operativa projekt.