No results.

Portfolio Peter M. Riemslag Baas

In dit portfolio geef ik een kleine impressie van mijn werk. Geinteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. Betrokken bij de onderwerpen die ik aanpak. In binnen- en buitenland.
Voor alle video's geldt dat de productie van begin tot het eind in eigen beheer is gemaakt. Van research tot montage. Van productie tot beeld- en audio-nabewerking. Soms met voice over uit eigen studio.

 1. Veterans’ View

 2. Demonstratie tegen omstreden uitbreiding bevoegdheden Duitse politie in Nordrhein-Westfalen

  Zaterdag 7 juli vond in het centrum van Düsseldorf een demonstratie plaats tegen de voorgenomen uitbreiding van politie bevoegdheden waar zo’n 20.000 mensen aan deelnamen. De demonstratie eindigde voor de Landtag, het parlementsgebouw van de deelstaat Nordrhein-Westfalen

  Het preventief gebruik van enkelbanden, het volgen van WhatsApp berichten en het tot één maand preventief in hechtenis nemen zijn bevoegdheden die de politie volgens een voorgestelde nieuwe wet mag inzetten bij ‘dreigend gevaar’ of ‘dreigend terroristisch gevaar’. ‘Bepaalde zaken’ kunnen toepassing van de uitgebreide bevoegdheden voor de politie al rechtvaardigen als zij op basis daarvan verwachten dat ‘mogelijk een misdrijf wordt begaan binnen afzienbare tijd’. Het onderscheid tussen ‘gewone’ criminaliteit en terrorisme is onduidelijk.

  Het protest richt zich daarom vooral tegen de angst voor willekeur om de ruimere bevoegdheden van de politie in te zetten. Het voorgestelde nieuwe begrip ‘dreigend gevaar’ gaat immers niet alleen over dreigend terroristisch gevaar, maar ook over gewone burgers en vluchtelingen.

  Amnesty International vreest ervoor dat de nieuwe bevoegdheden een normaal instrument worden om criminaliteit op te sporen en tegen te gaan, zonder dat inzet daarvan rechtszekerheid biedt voor de gewone burgers.

  Zowel Amnesty International als de Duitse tegenhanger van de in ons land bekende Autoriteit Persoonsgegevens twijfelen aan de rechtszekerheid die de introductie van deze begrippen in de wetgeving voor haar burgers biedt. Amnesty eist daarom een onafhankelijk bureau dat klachten van betrokkenen tegen het optreden van de politie in behandeling neemt.
  De Duitse politievakbond wil een duidelijker onderscheid tussen terreur en criminaliteit en verwacht dat het vertrouwen tussen burgers en politie bij invoering van deze nieuwe wet zal afnemen.

  Gestreefd wordt in alle Duitse deelstaten de wetgeving op dit gebied eenduidig te maken. Dat is op dit moment nog niet het geval. In de Duitse deelstaat Bayern zijn de bevoegdheden van de politie al uitgebreid met ondermeer de inzet van handgranaten.

  Bron:
  welt.de/regionales/nrw/article177075494/Neues-Polizeigesetz-in-NRW-stoesst-auf-breite-Kritik.html

  perspektive-online.net/2018/07/grossdemo-in-duesseldorf-20-000-demonstrieren-gegen-neues-polizeigesetz/

 3. Srebrenica... A Struggle for Life...

  Srebrenica, bijna 20 jaar na de grootste genocide in Europa sinds WO II. "A struggle for life" gaat over de impact die de oorlog in de Balkan en in het bijzonder het voormalig Joegoslavië, tot op de dag van vandaag heeft op het leven van alledag. Vier inwoners van Srebrenica laten zien hoe zij worstelen met hun bestaan. De emotionele impact die de gebeurtenissen uit begin jaren '90 nog steeds hebben. En het onvermogen van de politiek om daar voor hen verandering in aan te brengen.

  Een documentaire, geproduceerd door Peter M. Riemslag Baas, juni 2014.

 4. Project Falcon - juni 2015

  Project Falcon is een initiatief van Dutchbat Veteranen die tijdens de Balkanoorlog (1992-1995) in Bosnië (Srebrenica) hebben gediend. Dit project staat ten doel op kleine schaal maar doeltreffend de leefomstandigheden van overlevenden te verbeteren en hen de kans te geven zelfstandig hun toekomst verder op- en uit te bouwen.

 5. Ondernemen in Srebrenica

 6. Afera at the Festival Mundial 2015

  Historic, this performance of the Rock band AFERA, coming from Srebrenica, Bosnia Herzegovina at the Festival Mundial 2015 in Tilburg, The Netherlands. Recorded at June 28th, 2015.

  For more songs, check out the album Afera

×

Contact

Powered by Vimeo Pro