Hadeland - nært og naturlig

Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Sammen danner vi Hadeland – et geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og sentrumsmiljøer ligger side om side.
Region Hadeland har felles arbeidsmarked med Oslo og Ringerike og vi satser på alternative, fornybare energikilder og bærekraftige løsninger.

×

Contact

Powered by Vimeo Pro