Hverdagsmestring

Hverdagsmestring er et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uansett funksjonsnivå. Istedenfor å sette inn kompenserende tiltak etter hvert som funksjonsevnen avtar, tilrettelegges opptrening og hjelp til selvhjelp ut fra brukerens ønsker og mål. Den enkeltes ressurser og deltakelse står sentralt.

Filmen er en del av PILOTen Hadeland med fokus på implementering av hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i Gran Kommune. Sammen med Lunner kommune og NTNU Gjøvik vil det bli laget en opplærings-pakke for å løfte dette viktige arbeidet videre.

×

Contact

Powered by Vimeo Pro