Hadeland - nært og naturlig! (Åpningsfilm Hadelandskonferansen 2014)

Sentralt beliggende mellom Oslo, Hønefoss og Gardermoen ligger kommunene Jevnaker, Lunner og Gran. Sammen danner de Hadeland – et geografisk knutepunkt der natur, kulturlandskap og sentrumsmiljøer ligger side om side.

Hadeland er et godt alternativ for alle som ønsker å bo i frodige omgivelser innenfor timesirkelen til hovedstaden. Her kan du dyrke friluftslivet i turløyper, ta del i et variert kulturtilbud og finne spennende alternativer innen arbeids- og næringsliv.

Full barnehagedekning, et godt nettverk av skoler og trygge nærmiljøer gjør Hadeland spesielt egnet for barnefamilier.

Her er det plass nok til å utfolde seg, både for små og store – i jobb-, skole- og fritidssammenheng.

×

Contact

Powered by Vimeo Pro