Nodus

Noen småfilmer fra Nodus As.

NOHA - Brannopplæring - Haukeland Universitetssjukehus

Tilbake til Nodus framside - nodus.no/index.php

NOHA har bistått Nodus AS med kompetanse og utstyr til bruk i filmsekvens som handler om slokkemetoder.
Her er vi på oppdrag hos Haukeland Sjukehus, der NOHA har den praktiske brannopplæringen.

×

Contact