No results.

Dichterliebe - Sandbakken med flere

Dichterliebe-prosjektet ved Norges musikkhøgskole tok sikte på å komme tilbake til og gjenskape det innerste av det romantiske uttrykket. Prosjektet ble startet i 2014.
De kunstneriske resultatene foreligger i form av 17 videoer og 19 lydfiler samt en del tekst på en presentasjon på nett.
Deltakere: Are Sandbakken, Kristin Fossheim, Morten Carlsen, Svein Bjørkøy, Geoff Miles (lydopptak), Derek Scott (videoopptak), Magnus Andersson (ekstern prosjektkoordinator)

Wenn Ich in deine Augen seh'

Morten Carlsen, Svein Bjørkøy, Are Sandbakken and Kristin Fossheim discusses the interpretation of Wenn Ich in deine Augen seh', by Schumann. Sandbakken and Fossheim shares their interpretation of the song.

Powered by Vimeo Pro