Grunnkurs Deltid Brann

I dette arkivet ligger alle oppsummeringsforelesningene i grunnkurset.

Hvordan navigere i grunnkurs deltid?

Gjennomgang av hvordan men navigerer i kurset.