VPS - visual-production-services Motion Graphics Showcase

99sec.info-Fermentierung 4K

99sec.info - Fermentierung

Idee - PostProduktion: Thomas Müller - vpsonline.de
Kamera: Klaus Schilling - klausschilling.de
Zubereitung - Koch - Adrien Hurnungee - Adrienhurnungee.de