Maters en Hermsen Video

De moestuin van Henk Blokhuis

Henk Blokhuis is onlangs gepensioneerd en ontvangt nu AOW. Thuis achter de geraniums zitten, is niks voor Henk. Daarom is hij - onder andere met de steun van het Leger des Heils - een moestuin begonnen waar mensen in contact kunnen komen met de natuur; en zo weer met zichzelf. Zijn pensioen en AOW stellen hem in staat te doen waar zijn hart naar uitgaat. Dit videoportret werd gemaakt in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank.