Maters en Hermsen Video

Nova College: open huis Vavo-locaties

Vavo staat voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Je kunt hier terecht voor mavo, havo en vwo en je volgt hier alleen de vakken die jij nodig hebt om je diploma te halen. Sam bezoekt de drie Vavo-locaties het Nova College in Haarlem, Hoofddorp en Amstelveen om je een indruk te geven. Kijk je mee? novacollege.nl